Onkologická onemocnění v těhotenství a fertilitu zachovávající terapie gynekologických nádorů.

Praha, Česká republika

23. - 24. února 2017

Prosím, vyplňte svůj email, abychom Vás zaregistrovali na Sesterský program. Platba poplatku proběhne přímo na konferenci.


Více informací dále

O konferenci

Konference s mezinárodní účastí na téma mladých žen postiženým nádorovým onemocněním. Setkání předních odborníků s Evropy a USA, která nabídne nejnovější informace o tématech. Formát konference je prezentovat přehledové přednášky. 

Akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání ČAS (KK/33/2017)

Jazyk: Anglicky hlavní program. Součástí konference je onkologický blok určený pro sestry v českém jazyce.

Místo konání a registrační poplatek

3. lékařská fakulta UK a FN Královské Vinohrady
Syllabova posluchárna
23.-24.2.2017, Praha

Registrační poplatek pro sestry: 200 Kč
(platba na místě, předem se ale prosím on-line registrujte)

Program

13:15 Úvod J. Hanžlová
13:30 13:50 Žilní přístupy K. Lisova
13:50 14:10 Výživa onkologicky nemocných J. Charvát
14:10 14:30 Analgetická léčba Š. Kozák
14:30 14:50 Přestávka na kávu
14:50 15:10 Perioperativní péče P. Lisý
15:10 15:30 Paliativní péče K. Licková
15:30 16:00 Fertilitu zachovávající management L. Rob
16:00 16:30 Onkologická léčba v těhotenství M. Halaška

Kontakty

Kontakt

Pro další případné otázky nebo dopňující informace o kongresu:

Kontakt pro sponzory

V případě, že se chcete stát sponzorem kongresu:

Abstrakty na postery

Příjem abstrakt pro aktivní účast se posunul na 13.1.2017

Abstrakt by měl obsahovat: Název, jméno autora, afilace, představení, použité metody, výsledky, záver. Rozsah 250 slov.

Please, read instructions and download template